Nieuw lid: Peter Valkenburg – tanteloes!

Nieuw lid: Peter Valkenburg – tanteloes!

Als bestuur van B2B de Greb heten wij het nieuwe lid Peter Valkenburg van harte welkom. Peter Valkenburg is de ondernemer achter restaurant tanteloes, gelegen aan de Rijn.  De ledenvergadering van 10 oktober 2013 zal plaatsvinden in zijn restaurant.